Στην προσπάθεια να ενισχυθεί η έρευνα, η μελέτη και η αποθησαύριση των πηγών που σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης της Βέροιας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, ο Δήμος Βέροιας και η ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Συγχρηματοδότησης ενέκριναν τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Τράπεζας Δεδομένων από το Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος - Παράρτημα Βέροιας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας που εδρεύει στην Ξάνθη.

     Στη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος δημιουργήθηκε η Ηλεκτρονική Τράπεζα Δεδομένων και διαμορφώθηκαν τα Αρχεία, στα οποία καταχωρήθηκαν - δειγματοληπτικά λόγω έλλειψης χρόνου και πόρων - πληροφορίες που αναφέρονται σε κάθε πτυχή της δραστηριότητας της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

     Τα αρχεία Δεδομένων διαμορφώθηκαν από τους συνεργάτες του προγράμματος, κορυφαίους ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και χαρακτηρίζονται για την πληρότητά τους, καθώς σ´ αυτά μπορεί να ενταχθεί κάθε είδους πληροφορία που αναφέρεται στη Βέροια, όπως εικόνα, σύγγραμμα, επιγραφή κ.ά.

     Η Ηλεκτρονική Τράπεζα Δεδομένων έχει σχεδιαστεί από τους επιστήμονες του ΙΠΕΤ με τρόπο ώστε να παρέχει στον χρήστη ευχερή και ποικίλη πρόσβαση στις πληροφορίες. Είναι ανοικτού ορίζοντα και έχει τη δυνατότητα να περιλάβει πλήθος άλλων πληροφοριών μελλοντικά.

     Στην αναζήτηση και στην καταχώρηση των πληροφοριών συμμετείχαν αξιόλογοι συνεργάτες, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των αρμόδιων φορέων της πόλης. Σε όλους οφείλονται εγκάρδιες ευχαριστίες.


Tράπεζα δεδομένων    Συντελεστές του έργου    Οδηγίες για τη σωστή απεικόνιση των πολυτονικών    Τεχνικές λεπτομέρειες