Οδηγίες απεικόνισης σελίδων με πολυτονικά ελληνικά

Για να δείτε σωστά τα πολυτονικά κείμενα θα πρέπει να έχετε κάποιο browser που να υποστηρίζει την πολυγλωσσική κωδικοποίηση UTF-8, όπως είναι ο Netscape Communicator ή Navigator (έκδοση 4 ή μεταγενέστερη) ή ο Internet Explorer (έκδοση 4 ή μεταγενέστερη), αλλιώς θα βλέπετε περίεργους χαρακτήρες στη θέση των γραμμάτων.

Ακολουθούν οδηγίες για τη ρύθμιση των πιο διαδεδομένων browsers για τα λειτουργικά συστήματα:


Microsoft Windows

Αν διαθέτετε κάποιο browser που μπορεί να απεικονίσει πολυτονικά, θα πρέπει πρώτα να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Αρχικά χρειάζεστε μία unicode γραμματοσειρά που να περιέχει πολυτονικά ελληνικά. Μία τέτοια γραμματοσειρά είναι η "Arial Unicode MS" που συνήθως υπάρχει εγκατεστημένη στον υποκατάλογο Fonts των Windows. Αν δεν έχετε κάποια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Athena (για το πως θα την εγκαταστήσετε, πατήστε εδώ).

- Θα πρέπει στη συνέχεια να τη δηλώσετε ώστε να χρησιμοποιείται όταν η σελίδα περιέχει πολυτονικό κείμενο. Πιο συγκεκριμένα:

Netscape Navigator/Communicator

Από το menu "Edit" επιλέγετε "Preferences". Στο παράθυρο που ανοίγει, ανοίγετε το "Appearance" και επιλέγετε το "Fonts". Στο πεδίο "Encoding" επιλέγετε το "Unicode" και στα πεδία "Variable Width Fonts" και "Fixed Width Fonts" επιλέγετε τις αντίστοιχες unicode γραμματοσειρές που έχετε εγκαταστήσει στο σύστημά σας (π.χ. Athena).

Internet Explorer 4.x

Από το menu "View" επιλέγετε "Internet options" και μετά το "Fonts". Στο παράθυρο που ανοίγει στο πεδίο "Character sets" επιλέγετε το "Universal Alphabet" και στο "Proportional font" κάποια γραμματοσειρά που να μπορεί να εμφανίσει unicode (π.χ. Athena). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τις οδηγίες εδώ.

Internet Explorer 5.x

Από το menu "Tools" επιλέγετε "Internet Options" και μετά το "Fonts". Στο παράθυρο που ανοίγει στο πεδίο "Language script" επιλέγετε "Latin based" και στο "Web page font" κάποια γραμματοσειρά που να μπορεί να εμφανίσει unicode (π.χ. Athena). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τις οδηγίες εδώ.

Opera

Δεν υπάρχουν οδηγίες.


Unix / Linux

Δεν υπάρχουν ακόμη οδηγίες


Apple Macintosh

Δεν υπάρχουν ακόμη οδηγίες


Για μια εκτενέστερη ανάλυση για τη σωστή απεικόνιση των πολυτονικών ελληνικών στις διαδικτυακές σελίδες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα "Unicode Polytonic Greek for the Web"

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε και άλλες σελίδες: