Μεθοδολογία καταγραφής


Τα δελτία δημιουργούνται από τους καταγραφείς - ιστορικούς ως αρχεία RTF (Rich Text Format), τα οποία βασίζονται σε πρότυπα η μορφή των οποίων αποφασίστηκε στις συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος. Ακολούθως εισάγονται σε πρόγραμμα-φίλτρο, όπου γίνεται ένας τυπικός έλεγχος και απομονώνονται τα δεδομένα και εισάγονται στη βάση δεδομένων.

Για την εμφάνισή τους στο Διαδίκτυο έχουν δημιουργηθεί δυναμικές σελίδες, οι οποίες βάση των κριτηρίων αναζήτησης δημιουργούν τα ερωτήματα προς τη βάση δεδομένων. Τα αποτελέσματα αυτών των ερωτημάτων εμφανίζονται σε λίστα κατά τα πρότυπα των μηχανών αναζήτησης, απ' όπου μπορεί ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου να δει όλες τις πληροφορίες για κάθε δελτίο μαζί με όσες φωτογραφίες το συνοδεύουν.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτού του δικτυακού τόπου είναι:

Λειτουργικό σύστημα
Linux
Διακομιστής σελίδων
Apache
Σελίδες δυναμικού περιεχομένου
PHP
Βάση δεδομένων
mySQL
Μεταγλωττιστής C
GNU C

Στατιστικά στοιχεία βάσης δεδομένωνΥπάρχει πρόβλημα σύνδεσης με την τράπεζα δεδομένων