Για να εγκαταστήσετε την πολυτονική γραμματοσειρά και να δείτε σωστά τις σελίδες με πολυτονικό περιεχόμενο, θα πρέπει να αποσυμπιέσετε το zip αρχείο που αποθηκεύσατε στο δίσκο σας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχετε κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης συμπιεσμένων αρχείων όπως το WinZip ή το PowerArchiver.

Άν έχετε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα εγκατεστημένο, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι:
  1.  αφού ανοίξετε το athena.zip με αυτό το πρόγραμμα, να αποσυμπιέσετε το αρχείο ather___.ttf σε ένα υποκατάλογο
  2.  να ανοίξετε τον υποκατάλογο Fonts που βρίσκεται μέσα στον κατάλογο Windows (συνήθως C:\Windows\Fonts), π.χ. ανοίγετε το "My Computer" (ή "Ο υπολογιστής μου" αν έχετε τα ελληνικά Windows) μετά το "C", το "Windows" και το "Fonts",
  3.  στο παράθυρο που θα ανοίξει και θα περιέχει όλες τις γραμματοσειρές των Windows, επιλέγετε "File" ("Αρχείο") και "Install new font" ("Εγκατάσταση νέας γραμματοσειράς"). Κατόπιν θα πρέπει να επιλέξετε την καινούρια γραμματοσειρά από τον υποκατάλογο όπου την αποσυμπιέσατε (βλ. βήμα 1) και να πατήσετε το "OK".