Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 17 Ιουνίου 2024
Πολιτισμός Αρχαιολογία Αρχαιολογικοί χώροι Οικισμοί Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Νομός Ροδόπης Δήμος Σαπών

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός
Ιστοσελίδα για τη Θράκη
Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός
Ιστοσελίδα για τη Θράκη
Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός
Ιστοσελίδα για τη Θράκη
Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός
Ιστοσελίδα για τη Θράκη

’λλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
Συντεταγμένες Στοιχείου
Δεν έχουν καταχωρηθεί.       
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αγορές
Θέατρα
Ιερά
Οικίες
Οικισμοί
Χώροι ’θλησης
Εργαστήρια
Νεκροταφεία
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Δήμος Αβδήρων
Δήμος Αιγείρου
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δήμος Αρριανών
Δήμος Βύσσας
Δήμος Διδυμοτείχου
Δήμος Δράμας
Δήμος Ελευθερών
Δήμος Θάσου
Δήμος Ιάσμου
Δήμος Κομοτηνής
Δήμος Μαρωνείας
Δήμος Ξάνθης
Δήμος Σαμοθράκης
Δήμος Σαπών
Δήμος Σιταγρών
Δήμος Σώστου
Δήμος Τοπείρου
Δήμος Τραϊανούπολης
Δήμος Φερών
Δήμος Φιλίππων
Δήμος Φιλλύρας
Οικισμοί: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

28/11/2007
Κρωβύλη

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η περιοχή Κρωβύλης-Πετρωτών παρέχει ασφαλείς ενδείξεις για την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή της Αιγιακής Θράκης ήδη από τη Μέση Παλαιολιθική περίοδο. Τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν από επιφανειακές έρευνες στη ΝΑ πεδιάδα της Ροδόπης υποδηλώνουν ότι η περιοχή ανατολικά του ποταμού Νέστου είχε κατοικηθεί από ο΅άδες κυνηγών και τροφοσυλλεκτών τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια και πολύ πριν από την ε΅φάνιση των πρώτων ΅όνι΅ων γεωργοκτηνοτροφικών οικισ΅ών της Νεολιθικής εποχής. Σύμφωνα με έρευνες και παρατηρήσεις που έγιναν στην περιοχή, φαίνεται ότι η κοιλάδα κατά το Πλειστόκαινο κατοικούνταν από παλαιολιθικές ομάδες κυνηγών, οι οποίοι κατέφευγαν στις λί΅νες και τους βάλτους της περιοχής, καθώς υπήρχε κοντά και λατομείο πυριτόλιθου απ’ όπου εξοικονο΅ούσαν πρώτη ύλη για την κατασκευή των εργαλείων τους.

ΒΑ του σημερινού χωριού Κρωβύλη αποκαλύφθηκε προϊστορικός οικισμός, ο οποίος χρονολογείται στη νεολιθική εποχή. Τα επιφανειακά ευρήματα περιλαμβάνουν ανθρωπόμορφα πήλινα ειδώλια διακοσμημένα με εγχαράξεις και στίξη (τέσσερα ανθρωπόμορφα και ένα ζωόμορφο), λίθινα εργαλεία και τμήματα πήλινων αγγείων (πόδια, λαβές, όστρακα με εγχάρακτη ή γραμμική διακόσμηση), που υποδηλώνουν έναν ενεργό αγροτικό οικισμό πιθανότατα της νεολιθικής εποχής.

Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά που βρέθηκαν εντοιχισμένα στους τοίχους ορισμένων κτιρίων του χωριού και χρονολογούνται στα παλαιοχριστιανικά χρόνια δηλώνουν τη συνεχή κατοίκηση της περιοχής από τα προϊστορικά έως τα βυζαντινά τουλάχιστον χρόνια.

Βιβλιογραφία:

Ammerman A.J., Ευστρατίου Ν., Ντίνου Μ., Μιχαλάκας Σ. (2006). Εφαρμογές της «Αρχαιολογίας του τοπίου» στη Θράκη, Τα πρώτα στοιχεία για τις πρώιμες Νεολιθικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. ΑΕΜΘ 18 (2004), σελ. 9-15.