Δρ. Δέσποινα Τσιαφάκη

Αρχαιολόγος-Ερευνήτρια Γ’

Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Τσιμισκή 58, 67 100 Ξάνθη

Τηλ. 25410-78787

Fax 25410-63656

e-mail: tsiafakis@ceti.gr

 

1967: Γεννήθηκε στο Διδυμότειχο Έβρου.

1989: Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

1995: Μεταπτυχιακός τίτλος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής    Σχολής Α.Π.Θ., με ειδίκευση Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης.

1997: Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

1990-1995: Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος (ΕΜΥ) στον Τομέα της Κλασικής Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.

1994-1995: The J. Paul Getty Museum Internship. Department of Antiquities

1996-1999: Επιμελήτρια στο J. Paul Getty Museum, Malibu, USA.

Από το 1999: Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του J. Paul Getty Museum.

2000-2002: Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ)

2000-2003: Καθηγήτρια στο μάθημα της κλασικής αρχαιολογίας στη Σχολή Ξεναγών του ΕΟΤ, στη Θεσσαλονίκη.

2001-2002: Διορισμένη φιλόλογος στο Ενιαίο Λύκειο Διδυμοτείχου.

2001-2003: Διδασκαλία μαθημάτων αρχαίας ελληνικής τέχνης και πολιτισμού στο Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), στη Θεσσαλονίκη.

Από τον Σεπτέμβριο του 2002: Ερευνήτρια Γ’ στο τμήμα της Πολιτιστικής Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ)

 

Δημοσιεύσεις:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ: Η Θράκη στην αττική εικονογραφία του 5ου αιώνα π.Χ. Προσεγγίσεις στις σχέσεις Αθήνας και Θράκης Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής - Κέντρο Θρακικών Μελετών 1998.

ΑΡΘΡΑ:

 1. «ΠΕΛΩΡΑ»: Fabulous creatures and/or Daemons of Death?, στον τόμο J. Michael Padgett, et al., The Centaur's Smile: The Human Animal in Early Greek Art, Princeton University Art Museum, Princeton 2003, 73-104.
 2. “Archiving Cultural Objects in the 21st century: Pottery from Karabournakiστο XVI International Congress of Classical Archaeology, Harvard University Art Museums, Boston, USA, August 23-26, 2003, σε συνεργασία με Α. Τσομπανόπουλο, Γ. Παυλίδη, Ν. Τσιρλιγκάνη, Β. Ευαγγελίδη, Χ. Χαμζά (υπό εκτύπωση).
 3. «ΑΛΗΘΙΝΑ ΨΕΜΑΤΑ: η ψευδαίσθηση της διατήρησης στον χρόνο μέσα από την πραγματικότητα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας» σε συνεργασία με Σ. Αντωνιάδου, Ν. Τσιρλιγκάνη, Γ. Παυλίδη, Περιλήψεις ανακοινώσεων της Ημερίδας «Συντήρηση και Έκθεση Συντηρημένων έργων. Προβλήματα Τεχνικά – Προβλήματα Αισθητικά», Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2003, 22.
 4. «Thracian Influence in Athenian Imagery of the 5th century B.C.: The case of Orpheus» στο «Thrace and the Aegean», 8th International Congress of Thracology, Sofia-Yambol, 25-29 Σεπτεμβρίου 2000, επιμ. A. Fol (Σόφια 2002), 727-738.
 5.  «On some East Greek pottery found at Karabournaki in Thermaic Gulf» στο Akten des Symposions «Die Ägäis und das westliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen 8. Bis 5. Jh. V. Chr.», Wien, 24. bis 27. März 1999, επιμ. F. Krinzinger, Österreichische Akademie der Wissenschaften phil. - hist. Klasse Denkschriften, Archäologische Forschungen Band 4, 2000, 399-405.
 6. «Life and Death at the Hands of a Siren», στο Studia Varia from The J. Paul Getty Museum 2 (2001) 7-24.
 7. «The Allure and Repulsion of Thracians in the Art of Classical Athens», στο B. Cohen (επιμ.) Not the Classical Ideal: Athens and the Construction of the Other in Greek Art. Έκδοση του Leiden Brill 2000, 364-389.
 8. «Thrace in Athenian Iconography of the fifth century B.C.: Studies on the relations between Athens and Thrace», Orpheus 10 (2000) 43-44.
 9. «NEANIAS I», LIMC VIII - Supplement (1997), 869-70.
 10. «NEANIAS II», LIMC VIII - Supplement (1997), 870.
 11. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2002. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 16, 2002, συνδημοσίευση με Μ. Τιβέριο και Ε. Μανακίδου (υπό εκτύπωση).
 12.  «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2001. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 15, 2001 (Θεσσαλονίκη 2002) 255-262, συνδημοσίευση με Μ. Τιβέριο και Ε. Μανακίδου.
 13. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2000. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 14, 2000 (Θεσσαλονίκη 2001) 205-214, συνδημοσίευση με Μ. Τιβέριο και Ε. Μανακίδου.
 14. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1999. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 13, 1999 (Θεσσαλονίκη 2001) 167-176, συνδημοσίευση με Μ. Τιβέριο και Ε. Μανακίδου.
 15. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1998. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 12, 1998 (Θεσσαλονίκη 2000) 223-230, συνδημοσίευση με Μ. Τιβέριο και Ε. Μανακίδου.
 16. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1997. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 11, 1997 (Θεσσαλονίκη 1999) 326-335, συνδημοσίευση με Μ. Τιβέριο και Ε. Μανακίδου.
 17. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1995. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 9, 1995 (Θεσσαλονίκη 1998) 277-282, συνδημοσίευση με Μ. Τιβέριο και Ε. Μανακίδου.
 18. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1994. Ο αρχαίος οικισμός», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 8, 1994 (Θεσσαλονίκη 1998) 197-202, συνδημοσίευση με Μ. Τιβέριο και Ε. Μανακίδου.

 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

«The Role of Color in Ancient Greek Art and Architecture, 700-31 B.C, Θεσσαλονίκη 12-16 Απριλίου 2000. Πρακτικά του Συνεδρίου, εκδ. επιμέλεια σε συνεργασία με Μ. Τιβέριο, Θεσσαλονίκη 2002.        

 

Ερευνητικά προγράμματα:

1. Από το 1994 τακτικός επιστημονικός συνεργάτης στην Πανεπιστημιακή ανασκαφή του αρχαίου οικισμού στο Καραμπουρνάκι.

2. Από το 1996 μέλος της επιστημονικής ομάδας του διεθνούς προγράμματος για τον επαναπατρισμό και τη μελέτη υλικού από τον αρχαιολογικό χώρο της Francavilla Marittima, στη Σύβαρη της Ν. Ιταλίας.