Χρονική περίοδοςΑρχαιότητα
Ειδικό αρχείοΦιλολογικές
Όνομα συγγραφέωςΠολύαινος
Είδος συγγραφέωςΡήτορας, συγγραφέας εγχειριδίων τακτικής
Χρονολογία συγγραφέως2ος αι. μ.Χ.
Τίτλος έργουΣτρατηγήματα
Χρονολογία έργου161-169 μ.Χ.
Εκδότης - έκδοσηE. Woelfflin - J. Melber, Polyaeni Strategematon libri viii
Χρονολογία εκδόσεως1887
Σειρά - τόπος εκδόσεωςBibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (Leipzig)
Στοιχεία παραθέματος4.1
ΠαράθεμαἈργαῖος βασιλεὺς Μακεδόνων, Ταυλαντίων Γάλαυρος· Ταυλάντιοι στρατεύουσιν ἐπὶ Μακεδόνας. Ἀργαῖος, ἦν γὰρ αὐτῷ χεὶρ ὀλίγη, κελεύει τὰς παρθένους τῶν Μακεδόνων, ἐπειδὰν οἰ πολέμιοι προσάγωσι τὴν φάλαγγα, αὐτοῖς ἐκ τοῦ ὅρους τῆς Ἐρεβοίας ἐπιφανῆναι. Οἱ μὲν δὴ προσῆγον· αἱ δὲ ἐπεφάνησαν καὶ κατῄεσαν ἀπὸ τοῦ ὅρους παρθένοι πολλαὶ θύρσους ἀντὶ δοράτων πάλλουσαι καὶ στεφάνοις τὰ πρόσωπα σκιάζουσαι. Γάλαυρος ἐξεπλάγη ἄνδρας εἶναι τὰς παρθένους ἀπὸ μακροῦ νομίζων καὶ τὸ ἀνακλητικὸν ὑπεσήμηνεν· Ταυλάντιοι δὲ ἔφευγον τά τε ὅπλα ἀποβαλόντες καὶ τὰ σκευοφόρα καταλιπόντες. Ἀργαῖος ἀμαχεὶ κρατήσας ἱερὸν ἱδρύεται Διονύσῳ Ψευδάνορι καὶ τὰς παρθένους, ἃς πάλαι Κλώδωνας ἔκλῃζον οἱ Μακεδόνες, αὐτὸς κλῄζειν ἔταξε διὰ τὴν μίμησιν τῶν ἀνδρῶν Μιμαλλόνας.
Γλώσσα πρωτοτύπουελληνική
Σημειώσεις - σχόλιαΟ Αργαίος είναι ο δεύτερος Τημενίδης βασιλιάς της Μακεδονίας στην παλαιότερη γενεαλογία του βασιλικού οίκου που σώζεται. Η περίοδος της βασιλείας του υπολογίζεται περίπου στα τέλη του 7ου αι. Οι Ταυλάντιοι είναι ιλλυρικό φύλο. Κλώδωνες και Μιμαλλόνες είναι γνωστές και από αλλού ονομασίες των Βακχών στη Μακεδονία· ενδέχεται να αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές ηλικιακές τάξεις.
To επεισόδιο που διασώζει ο Πολύαινος, το οποίο ανήκει στη σφαίρα του μύθου μάλλον παρά της ιστορίας, και το οποίο είναι πολύ πιθανό να ανάγεται στην ποιητική φαντασία του Καλλιμάχου, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη λατρεία του Διονύσου στη Μακεδονία.
Ο αιτιολογικός μύθος του Καλλιμάχου παραπέμπει στα έθιμα των διαβατηρίων τελετών για τους νέους σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, στα οποία η παρενδυσία και η προσωρινή μίμηση του άλλου φύλου, πριν από την κανονική ένταξη στη ζωή της πόλης, είχαν κεντρική θέση.
Λέξεις κλειδιάΑργαίος, Διόνυσος Ψευδάνωρ, διαβατήριες τελετές, θρησκεία
Συντάκτης του δελτίουΠασχάλης Πασχίδης

Αν τα κείμενα του δελτίου δε φαίνονται σωστά, πατήστε εδώ για να αναφέρετε το πρόβλημα.