Βρέθηκαν 3 δελτία.
[001] Αρχαιότητα / Επιγραφικές / / 1?? ??. ?.?.
[002] Αρχαιότητα / Επιγραφικές / ????????? ?? ???????? ?????? / ???. 75-50 ?.?.
[003] Αρχαιότητα / Εικονογραφικά / / ????????? ??????? ??? ????????????? ??? ?? ????, ???? ??? ????????? ?????? ???????? ??? ????????. / ???. 75-50 ?.?.Αριθμός επισκέψεων : 1348