Ηλεκτρονικός Θησαυρός Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πολιτισμός, Περιβάλλον, Τουρισμός


Σκοπός του προγράμματος «Ηλεκτρονικός Θησαυρός Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Πολιτισμός, Περιβάλλον, Τουρισμός» είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού θησαυρού του πολιτισμού, του φυσικού περιβάλλοντος και του τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ).
Ο Θησαυρός αναπτύσσει τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες επιδρώντας στη σύγχρονη ζωή είτε με την πολιτιστική προβολή και ιστορική τεκμηρίωση δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες για την προσέλκυση ειδικού τύπου τουρισμού, είτε υποβοηθώντας την περαιτέρω αναπτυξιακή προσπάθεια στην περιοχή.
Το τρίπτυχο Ιστορία και Πολιτισμός - Περιβάλλον - Τουρισμός αποτελεί μία ενοποιημένη προβολή του διαχρονικού πολιτισμού του Ελληνισμού της ΑΜΘ, των οικοσυστημάτων της περιοχής και των τουριστικών δυνατοτήτων του ενιαίου γεωπολιτικού και οικονομικού χώρου της περιφέρειας.