26/11/2007
Ο προϊστορικός οικισμός «Αρκαδικού» της πόλης της Δράμας

Δέσποινα Σκουλαρίκη
Ι.Π.Ε.Τ.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΟ αρχαιότερος μόνιμος προϊστορικός οικισμός της πόλης της Δράμας ήρθε στο φως ύστερα από ανασκαφική έρευνα στη θέση «Αρκαδικό», νότια των πηγών της Αγίας Βαρβάρας.

Η κατοίκηση του οικισμού ανάγεται στα μέσα της 6ης χιλιετίας π.Χ., ενώ συνεχίζεται στην πρώιμη εποχή του Χαλκού (3200-2000π.Χ.) και σποραδικά μέχρι και τους ιστορικούς χρόνους. Οι ανασκαφές στην περιοχή δίνουν πολύτιμα στοιχεία για τις κατοικίες του νεολιθικού οικισμού (6500-3200π.Χ.), οι οποίες σύμφωνα με τα δεδομένα είναι μονόχωρες, ορθογώνιου σχήματος, κατασκευασμένες από υλικά που βρίσκονται εύκολα στην περιοχή όπως κλαδιά, πλιθιά, λάσπη και καλάμια. Οι τοίχοι φέρουν πασσαλότρυπες, ενώ το δάπεδο είναι φτιαγμένο από πηλό.

Στον οικισμό είναι χαρακτηριστική η εύρεση εργαστηρίων παρασκευής λίθινων εργαλείων και αντικειμένων, πράγμα το οποίο καταδεικνύει την ασχολία των νεολιθικών ανθρώπων με την οικοτεχνία και συγκεκριμένα με την κατασκευή αγγείων καθημερινής χρήσης, εργαλείων, ειδωλίων και κοσμημάτων.

Τα ευρήματα από τη θέση αυτή εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας.


Βιβλιογραφία:

1.Αναγνώστου Ι. -Βάργκας Α. –Τουλούμης Κ., «Η προϊστορική οργάνωση και χρήση του χώρου: παραδείγματα από τον Αρκαδικό Δράμας», Η Δράμα και η Περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός 1, Β’ Επιστημονική Συνάντηση (Δράμα, 18-22 Μαΐου 1994), Δράμα 1998 σελ. 91-101
2.Βαλαμώτη Σ., «Γεωργικές και τροφοπαρασκευαστικές δραστηριότητες στο νεολιθικό οικισμό του Αρκαδικού Δράμας: προκαταρκτική εξέταση των αρχαιοβοτανικών δεδομένων», Η Δράμα και η Περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός 1, Β’ Επιστημονική Συνάντηση (Δράμα, 18-22 Μαΐου 1994), Δράμα 1998, σελ. 129-137
3.Περιστέρη Κ. «Νεολιθικός οικισμός Αρκαδικού», ΑΔ 46 (1991), Β2 Χρονικά, Αθήνα 1996, σσ.319-320
4.Περιστέρη Κ. «Ανασκαφική Έρευνα στο νεολιθικό οικισμό του Αρκαδικού Δράμας (1991-92)», Η Δράμα και η Περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός 1, Β’ Επιστημονική Συνάντηση (Δράμα, 18-22 Μαϊου 1994), Δράμα 1998, σελ.103-110
5.Περιστέρη Κ.-Καμπούρογλου Β., «Προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τα λίθινα λειασμένα εργαλεία ανασκαφής Αρκαδικού Δράμας», Η Δράμα και η Περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός 1, Β’ Επιστημονική Συνάντηση (Δράμα, 18-22 Μαΐου 1994), Δράμα 1998, σελ.111-114
6.Τουλούμης Κ. -Περιστέρη Κ., «Ανασκαφή στον Αρκαδικό Δράμας 1991: προκαταρκτικές παρατηρήσεις για την οργάνωση του χώρου με βάση τη διάκριση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων», ΑΕΜΘ 5 (1991), Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 357-369
7.Χρηστίδου Ρ., «Επεξεργασμένα κέρατα από τον Αρκαδικό Δράμας και το Ντικιλί-Τάς», Η Δράμα και η Περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός 1, Β’ Επιστημονική Συνάντηση (Δράμα, 18-22 Μαΐου 1994), Δράμα 1998, σελ.115-127
8.Vargas A.- Αναγνώστου Ι., «Ανασκαφή Αρκαδικού 1991: πρόταση προσέγγισης ενός ανασκαφικού προβλήματος με παράδειγμα τις πασσαλότρυπες», ΑΕΜΘ 5 (1991), Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 371-391
9.Vargas A-Τουλούμης Κ.- Αναγνώστου Ι.- Βαλαμώτη Σ.- Χρηστίδου Ρ., «Ανασκαφές στην προϊστορική τούμπα του Αρκαδικού Δράμας» ΑΕΜΘ 6 (1992), Θεσσαλονίκη 1995, σελ.577-583Φωτογραφίες και Άλλα Αρχεία:
Αρκαδικός Δράμας. Τοίχος από στοιβαχτό πηλό. (ανασκαφικές τομές Α1β και Α1α)


Σύνδεσμοι:
Δήμος Δράμας
Δράμα>Η Νεολιθική Εποχή