Το λογισμικό υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τεχνολογία Macromedia Shockwave3D.
Η λειτουργία του εξαρτάται από την ενσωματωμένη μηχανή του εν λόγω plug-in
καθώς και τις δυνατότητες του Η/Υ στον οποίο εκτελείται (CPU/Graphics).


Copyright ©2005 Multimedia Sector, Cultural & Educational Technology Institute