Ως Ερευνητές-Καταγραφείς εργάστηκαν με συμβάσεις έργου οι:
Τσεβρεμές Ιωάννης (Ιστορικός), Δαδαλιάρης Ιωάννης (Ιστορικός Τέχνης), Μιχαηλίδης Βασίλειος και Τολούδη Ζηνοβία (φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής). Συνέβαλε και ο Αϊβαλιώτης Βασίλειος (Πολ. Μηχανικός). Το καταγραφικό έργο κατά Νομό και καταγραφέα, πραγματοποιήθηκε ως εξής:
 
Ν. Έβρου
Ν. Ροδόπης
Ν. Ξάνθης
Ν. Καβάλας
Ν. Δράμας
Σύνολα
Τσεβρεμές Ι.  
207
 
1365
664
2236
Δαδαλιάρης Ι
 
 
810
 
 
810
Μιχαηλίδης Β.
408
 
 
 
 
408
Τολούδη Ζ.
402
 
 
 
 
402
Αϊβαλιώτης Β.
 
 
167
 
 
167
Σύνολα
810
207
977
1365
664
4023
Το Ίδρυμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) ανέλαβε το σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων, την καταχώρηση στη Βάση των καταγραφικών δελτίων και των εικόνων καθώς και το σχεδιασμό των ιστοσελίδων για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα εργάστηκαν οι:
Πολίτου Ευγενία Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων και παρουσίασής της στο Διαδίκτυο
Τσομπανόπουλος Απόστολος Υποστήριξη Λογισμικού
Καζάκης Απόστολος Σχεδίαση Ιστοσελίδων
Πάντζογλου Χρήστος Γραφικά, Δελτία
Τσεβρεμές Ιωάννης Καταχώριση των καταγραφικών δελτίων στη Βάση
Σάρκαβος Ευάγγελος Ψηφιοποίηση Εικόνων
Πατερόπουλος Διαμαντής Ψηφιοποίηση Εικόνων

Για το ίδιο έργο, έχουν συναφθεί οι ακόλουθες συμβάσεις έργου ή συνεργασίας:
Με την κ. Αγγέλα Γιαννακίδου, πρόεδρο του Δ.Σ. του Μουσείου "Συλλογή Θράκης-Αγγέλα Γιαννακίδου" και με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (ΕΠΟΦΕ).