Προσωπικόfont color="#ffffcc">Σακαλής Αναστάσιος
Χημικός, PhD
Σπουδές:

2004 - Διδακτορικό στην Αναλυτική - Περιβαλλοντική Χημεία, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1998 - Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ενδιαφέροντα:

Περιβαλλοντική - Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική - Πολιτιστική Εκπαίδευση, Αρχαιομετρία, Διαχείριση - Ανάλυση Υγρών Αποβλήτων
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
e-mail: asakalis AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: x 127    
Προσωπική σελίδα: http://www.ipet.gr/~asakalis

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε