Προσωπικόfont color="#ffffcc">Πολυμέρης Γεώργιος
Πυρηνικός Φυσικός, PhD
Σπουδές:

2006 - Διδάκτωρ, Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1998 - Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ενδιαφέροντα:

Χρονολόγηση και χαρακτηρισμός γεωλογικών υλικών με τη χρήση TL/OSL, δοσιμετρία χαμηλών δόσεων, ανίχνευση σκοτεινής ύλης, οπισθοβατική δοσιμετρία
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
e-mail: gpolymer AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 25410 78787 x 127    
Προσωπική σελίδα:

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε