Error creating feed file, please make folder cache/ writable (permissions 777)


english greek
Αρχική arrow Digitech III-2

Offline storage

O όρος Offline storage (OLS) αναφέρεται στην εξωτερική αποθήκευση δεδομένων σε μεμονωμένα αποθηκευτικά μέσα, όπως για παράδειγμα οι οπτικοί και μαγνητοοπτικοί δίσκοι και οι μαγνητοταινίες, για λόγους μακροχρόνιας εφεδρικής (backup) αποθήκευσης. Είναι χειροκίνητη διαδικασία κατά την οποία ο χρήστης αποθηκεύει τα δεδομένα του σε αναλώσιμα αποθηκευτικά μέσα, τα οποία χαρακτηρίζει με ετικέτες σύμφωνα με τα δεδομένα που περιέχουν και στη συνέχεια τα αποθηκεύει ταξινομημένα σε ειδικά μελετημένους χώρους. Η ποικιλία των διαθέσιμων αποθηκευτικών μέσων είναι πολύ μεγάλη και η επιλογή του κατάλληλου αποθηκευτικού μέσου απαιτεί προσεκτική εξέταση, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Στην περίπτωση της ψηφιακής διατήρησης και αρχειοθέτησης, προτιμούνται τα αποθηκευτικά μέσα με τη μεγαλύτερη αντίσταση στη φθορά του χρόνου. Ο χρόνος ζωής των σύγχρονων αποθηκευτικών μέσων υπολογίζεται σε πολύ ανώτερες τιμές από τη μέχρι τώρα ύπαρξή τους. Μέχρι και σήμερα, κανένα από τα σύγχρονα αποθηκευτικά μέσα δεν έχει αποδείξει πρακτικά τη μακροζωία του, παρά μόνο την κατά προσέγγιση εκτίμησή της βάση εργαστηριακών μελετών. Μια καλή μέθοδος για την εξασφάλιση των δεδομένων από τυχών λανθασμένη εκτίμηση της ζωής του αποθηκευτικού μέσου, είναι να αποθηκεύονται τα ίδια δεδομένα σε περισσότερα του ενός τύπου αποθηκευτικά μέσα, ως δεδομένα μόνο για ανάγνωση και στη συνέχεια να παράγονται πολλαπλά αντίτυπα αυτών των μέσων. Επίσης, ανεξάρτητα από ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν για την OLS αποθήκευση δεδομένων, θα πρέπει αυτά να αποθηκευτούν σε χώρο που θα τηρεί τις περιβαλλοντικές συνθήκες που ορίζει ο κατασκευαστής τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του μέσου, αλλά και η αναλλοίωτη διατήρηση των αποθηκευμένων δεδομένων, για ώση διάρκεια ορίζει ο κατασκευαστής του μέσου ως χρόνο ζωής του.

Επιπλέον, θα πρέπει να οριστεί και να τηρηθεί πιστά κάποιο χρονοδιάγραμμα για τον ποιοτικό έλεγχο της φυσικής κατάστασης των αποθηκευτικών μέσων και των αποθηκευμένων δεδομένων, με την πρόθεση της αποφυγής απώλειας δεδομένων λόγω φυσικής φθοράς του μέσου. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε χώρους όπου διαχειρίζονται έγγραφα, όπως για παράδειγμα σε βιβλιοθήκες του μεσαίωνα όπου παλιοί πάπυροι αντιγράφονταν σε νέους για τη διατήρηση των πληροφοριών που περιείχαν. Έτσι και σήμερα, τα αποθηκευμένα ψηφιακά δεδομένα αντιγράφονται σε καινούργια αποθηκευτικά μέσα του ίδιου τύπου, ανά περιοδικά διαστήματα ανάλογα του χρόνου ζωής και της παρατηρούμενης φθοράς του μέσου.

Καθώς όμως η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και των αποθηκευτικών συσκευών και μέσων εξελίσσεται ραγδαία, πολύ γρήγορα τα μέσα στα οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα μας, πριν ακόμα φτάσουν το μισό της ζωής τους, γίνονται απαρχαιωμένα και άχρηστα. Η κύρια αιτία της ανικανότητας χρήσης των τωρινών αποθηκευτικών μέσων και συσκευών σε συστήματα του πολύ κοντινού μέλλοντος, είναι η μεταξύ τους ασυμβατότητα σε επίπεδο λογισμικού και μηχανισμού, όπως για παράδειγμα αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα και τυχών διαφορές στον τρόπο διασύνδεσης με την τεχνικομηχανική (hardware) υποδομή που θα υπάρχει στο άμεσο μέλλον. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, τα δεδομένα θα πρέπει να μεταναστεύουν σε πιο σύγχρονα αποθηκευτικά μέσα παρά σε μέσα του ίδιου τύπου τα οποία έχουν ξεπεραστεί. Η επιλογή του μεταγενέστερου αποθηκευτικού μέσου, θα πρέπει να γίνετε προσεκτικά έτσι ώστε η αξιοπιστία, μακροβιότητα και μελλοντική υποστήριξή του να είναι αποδεδειγμένη.

 

Ιεραρχία συστημάτων αποθήκευσης.

 Εικόνα 119. Ιεραρχία συστημάτων αποθήκευσης.

 

Η OLS θεωρείτε μια από της πιο αργές πρακτικές αποθήκευσης. Η αιτία βρίσκετε στην κύρια συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ταξινόμησης των αποθηκευτικών μέσων πέρα από την αποθηκευτική συσκευή. Η τήρηση συγκεκριμένων κανόνων και υποδείξεων, που υπαγορεύονται από την κάθε περίπτωση, για το πως και που θα αποθηκεύονται τα γραμμένα αποθηκευτικά μέσα, είναι βασική για την επιτυχή OLS αποθήκευση. Ο χρόνος προσπέλασης σε δεδομένα που δεν βρίσκονται εκείνη τη στιγμή μέσα στη συσκευή αποθήκευσης και είναι αποθηκευμένα σε κάποιο ράφι μιας βιβλιοθήκης, είναι άμεσα εξαρτημένος από την τήρηση των κανόνων αποθήκευσης αλλά και τη διαθεσιμότητα του υπαλλήλου που πιθανότατα να είναι υπεύθυνος για την προσκόμισή τους από τον χώρο αποθήκευσης. Επομένως, ο χρόνος πρόσβασης σε δεδομένα που τυγχάνει να βρίσκονται αποθηκευμένα σε κάποιο μέσο εκτός της συσκευής ανάγνωσης, κυμαίνεται από μερικά δευτερόλεπτα της ώρας μέχρι και το άπειρο, στην περίπτωση που χαθεί το αποθηκευτικό μέσο λόγω κακής διαχείρισης.

Δημοσκοπήσεις

Ποία είναι η κλίμακα μεγέθους των θεμάτων που επιθυμείτε να ψηφιοποιήσετε;

Αποτελέσματα

Online χρήστες

Έχουμε 4 επισκέπτες σε σύνδεση
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2024 Elxis.org. All rights reserved.