28.03.2006
Ο μπεκτασσικός τεκκές Κιουτουκλού Μπαμπά

Γεώργιος Τσιγάρας
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Θέση: Ο τεκκές βρίσκεται στη δυτική όχθη της λίμνης Βιστονίδας, στο μέσον μεγάλης καλλιεργήσιμης έκτασης (θέση Καλάμι), κοντά στο χωριό Σέλινο.
Το Μνημείο: Από το συγκρότημα του τεκκέ σήμερα σώζεται μόνο ο τουρμπές (μαυσωλείο), ενώ τα άλλα οικοδομήματα του τεκκέ έχουν καταστραφεί. Πρέπει να βρισκόταν σε μαγευτική τοποθεσία, μέσα σε δάσος από φτελιές, όπως μαρτυρούν περιηγητές του 19ου αιώνα. Ο τουρμπές είναι ένα λιθόκτιστο οκταγωνικό οικοδόμημα με επιμελημένη τοιχοποιΐα από πελεκητούς δόμους της περιοχής, με θολωτή οροφή και δύο εισόδους, στην ανατολική και νότια πλευρά του. Στον κυρίως θάλαμο βρίσκεται τάφος με κατεστραμμένα τα υλικά δομής του που σκεπάζεται με πράσινα υφάσματα, ενώ διακρίνονται και μισοκατεστραμμένα μπεκτασικά σύμβολα, όπως ο πέλεκυς και το κιουλάχι (μπεκτασική μίτρα). Στην ανατολική είσοδο υπάρχει θολωτός προθάλαμος. Η ύπαρξη κεριών, δοχείων θυμιάματος καθώς και πλαστικών σταμνών φανερώνουν τη χρήση του μέχρι σήμερα ως λατρευτικού και προσκυνηματικού χώρου από τους μουσουλμάνους μπεκτασίδες της περιοχής.
Είναι πολύ πιθανό ο τεκκές αυτός να κτίστηκε στα ερείπια χριστιανικού ναού, αφού είναι γνωστό ότι στην περιοχή βρισκόταν ο ναός του Αγίου Γεωργίου Καλαμιτζιώτη. Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί διάφορες υπόθέσεις για το πρόσωπο που είναι θαμμένο στον τεκκέ και έχουν προταθεί διάφορες χρονολογήσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρέπει να είναι κτίσμα που ανοικοδομήθηκε από τους Οθωμανούς στα τέλη του 15ου ή και το πιθανότερο στις αρχές του 16ου αιώνα.
Βιβλιογραφία: DEDE, Rumeli’nde Bırakılandar (Bati Trakya Türkleri), İstanbul 1975• Π. Α. ΠΑΝΤΟΣ, Ιστορική τοπογραφία του Νομού Ξάνθης. Προσθήκες-συμπληρώσεις, Θρακικά Χρονικά 34 (1978)• DEDE, Tarih ve memleketim, İstanbul 1984• Χ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Βυζαντινή Θράκη, 330-1453, Αθήνα 1994• Ε. Χ. ΖΕΓΚΙΝΗΣ, Ο Μπεκτασισμός στη Δυτική Θράκη. Συμβολή στην ιστορία της διαδόσεως του Μουσουλμανισμού στον ελλαδικό χώρο, Θεσσαλονίκη 21996• Ν. Λ. ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, ¶γιος Νικόλαος. Το μετόχι της Ι. Μ. Βατοπαιδίου στο Πορτολάγος Ξάνθης, Θεσσαλονίκη 1999• Γ. ΧΡ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ, Τεκκές Κιουτουκλού Μπαμπά, στο: Θρησκευτικά Μνημεία στο Νομό Ξάνθης, επιμ. Γ. Χρ. Τσιγάρας, Ξάνθη 2005.


Τεκές Κιουτουκλού Μπαμπά. Ο τουρμπές.
(Φωτογραφία: Δήμος Κουκλάς)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.