Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 17 Ιουλίου 2024
Περιβάλλον Έδαφος / Υπέδαφος Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Νομός Καβάλας Δήμος Φιλίππων

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
Συντεταγμένες Στοιχείου
Δεν έχουν καταχωρηθεί.       
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Φυσική Γεωγραφία
Πολιτική Γεωγραφία
Έδαφος / Υπέδαφος
Κλίμα
Νερά
Χλωρίδα / Βλάστηση
Πανίδα
Ανθρώπινες Δραστηριότητες - Επιδράσεις
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Δήμος Αβδήρων
Δήμος Αιγείρου
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δήμος Βύσσας
Δήμος Διδυμοτείχου
Δήμος Δοξάτου
Δήμος Ελευθερών
Δήμος Θάσου
Δήμος Ιάσμου
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου
Δήμος Κεραμωτής
Δήμος Μαρωνείας
Δήμος Μεταξάδων
Δήμος Μύκης
Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου
Δήμος Ορεινού
Δήμος Παγγαίου
Δήμος Παρανεστίου
Δήμος Προσοτσάνης
Δήμος Σαμοθράκης
Δήμος Σουφλίου
Δήμος Σταυρούπολης
Δήμος Σώστου
Δήμος Τοπείρου
Δήμος Φερών
Δήμος Φιλίππων
Δήμος Φιλλύρας
Δήμος Χρυσούπολης
Κοινότητα Θερμών
Κοινότητα Σιδηρονέρου
Έδαφος / Υπέδαφος: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

01-06-2007
Φίλιπποι – Παλιά Καβάλα – Όρος Λίμνια

Στυλιανός Σκιάς
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
προεπισκόπηση εκτύπωσης

ΕΔΑΦΟΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΣ
Η κοιλάδα των Φιλίππων (που στις ανατολικές παρυφές της βρίσκεται ο ομώνυμος αρχαιολογικός χώρος) αποτελείται, κυρίως, από μίγματα λεπτόκοκκων εδαφικών σχηματισμών (με αργίλους, ιλύες αλλά και άμμους) με λιμναία και ποταμοχειμάρια προέλευση και τεταρτογενή ηλικία (γεωλογικά πρόσφατοι σχηματισμοί). Σε τμήμα της πεδινής αυτής περιοχής βρίσκονται τα γνωστά «τενάγη» (έλη) των Φιλίππων όπου υπάρχουν μεγάλου πάχους στρώματα τύρφης (φυτικής προέλευσης καύσιμη ύλη με μικρή περιεκτικότητα σε άνθρακα). Η περιοχή που ορίζεται από τις ανατολικές παρυφές της κοιλάδας (όπου βρίσκεται και ο οικισμός των Κρηνίδων) μέχρι τον ορεινού αναγλύφου οικισμό της Λιμνιάς, δομείται, στο κεντρικό επίμηκες τμήμα της, από βραχώδεις σχηματισμούς γνευσίων που περιβάλλονται πλευρικά από μάρμαρα. Περιμετρικά στον οικισμό της Λιμνιάς (περιοχή του ομώνυμου όρους) εμφανίζονται επιφανειακά σχιστόλιθοι και σιπολίνες (βραχώδεις σχηματισμοί μεγάλης ηλικίας) παρεμβαλλόμενοι (ως επιμήκης ζώνη) μεταξύ των προαναφερθέντων γνευσίων και μαρμάρων (νεώτερης ηλικίας). Όλοι οι βραχώδεις σχηματισμοί είναι, κατά θέσεις, έντονα κερματισμένοι, ρωγματωμένοι, διαβρωμένοι και αποσαθρωμένοι, με αποτέλεσμα να καλύπτονται, σε σημαντικό βαθμό, από εδαφικά καλύμματα (προϊόντα αποσάθρωσης-διάβρωσης των μητρικών βραχωδών πετρωμάτων). Σε πρανή που καλύπτονται από τα εδαφικά αυτά καλύμματα εκδηλώνονται συχνά (όταν υπάρχουν ευνοϊκές γεωμετρικές και υδρο-μετεωρολογικές συνθήκες) κατολισθητικά φαινόμενα.