Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 17 Ιουλίου 2024
Περιβάλλον Έδαφος / Υπέδαφος Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Νομός Ξάνθης Δήμος Αβδήρων

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα Ινστιτούτου Πολιτιστικής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
Συντεταγμένες Στοιχείου
Δεν έχουν καταχωρηθεί.       
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Φυσική Γεωγραφία
Πολιτική Γεωγραφία
Έδαφος / Υπέδαφος
Κλίμα
Νερά
Χλωρίδα / Βλάστηση
Πανίδα
Ανθρώπινες Δραστηριότητες - Επιδράσεις
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Δήμος Αβδήρων
Δήμος Αιγείρου
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δήμος Βύσσας
Δήμος Διδυμοτείχου
Δήμος Δοξάτου
Δήμος Ελευθερών
Δήμος Θάσου
Δήμος Ιάσμου
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου
Δήμος Κεραμωτής
Δήμος Μαρωνείας
Δήμος Μεταξάδων
Δήμος Μύκης
Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου
Δήμος Ορεινού
Δήμος Παγγαίου
Δήμος Παρανεστίου
Δήμος Προσοτσάνης
Δήμος Σαμοθράκης
Δήμος Σουφλίου
Δήμος Σταυρούπολης
Δήμος Σώστου
Δήμος Τοπείρου
Δήμος Φερών
Δήμος Φιλίππων
Δήμος Φιλλύρας
Δήμος Χρυσούπολης
Κοινότητα Θερμών
Κοινότητα Σιδηρονέρου
Έδαφος / Υπέδαφος: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

30-01-2006
Παράλια περιοχή Π Λάγους και λίμνη Βιστωνίδα

Στυλιανός Σκιάς
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
προεπισκόπηση εκτύπωσης

ΕΔΑΦΟΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΣ
ΕΔΑΦΟΣ: Στη λεκάνη απορροής, γύρω από τη λίμνη, υπάρχουν ιζήματα βραδυτεκτονικά και μετατεκτονικά. Από το Ολάκαινο παρατηρούνται προσχώσεις κοιλάδων, πεδιάδων και παράκτιες αποθέσεις, ενώ από το Πλειόκαινο παρατηρούνται λιμναίες αποθέσεις με κροκαλοπαγή, άμμο, άργιλο, μάργες και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Οι θαλάσσιες αποθέσεις αποτελούνται από τα προηγούμενα κλασσικά ιζήματα και ορισμένες φορές και από στρώματα γύψου. Υπάρχουν επίσης και υφάλμυρες αποθέσεις.
Η έντονη βόσκηση των γύρω ορεινών περιοχών καθώς και η καλλιέργεια σε επιφάνειες με μεγάλη κλίση, έχει σαν αποτέλεσμα την απόθεση τεραστίων ποσοτήτων φερτών υλικών στη λεκάνη της λίμνης. Υπολογίσθηκε ότι μόνον κατά το 1982, μεταφέρθηκαν και αποτέθηκαν στη λίμνη και στις περί αυτήν τάφρους περίπου 600000 m3 φερτών υλικών. Ωστόσο ο όγκος των φερτών υλικών κατά τις πλημμύρες του 1996, αναμένεται να είναι πολλαπλάσιος. Ενδεικτικό του φαινομένου επιχωμάτωσης της λίμνης είναι το γεγονός ότι μεταξύ 1972 και 1982 ο πυθμένας της λίμνης ανήλθε κατά 0.4 μ.
ΥΠΕΔΑΦΟΣ: Η περιοχή δομείται από τεταρτογενείς χαλαρούς εδαφικούς σχηματισμούς με επικράτηση στην εδαφική μάζα της λεπτόκοκκης φάσης (ιλύες, άργιλοι και πηλός), εμφανίζουν δε κυμαινόμενο κατά θέσεις μικρό ποσοστό άμμων, ψηφίδων και χαλίκων. Τα τεταρτογενή αυτά ιζήματα παρουσιάζουν ασθενή συνεκτικότητα και χαμηλή έως μέτρια υδροπερατότητα. Στην Ανατολική και Νότια πλευρά της λίμνης, από Σάλπη έως Φανάρι, οι εμφανιζόμενοι εδαφικοί σχηματισμοί αποτελούνται από νεογενείς αποθέσεις και μολασσικά ιζήματα, κυρίως λεπτομερή. Οι σχηματισμοί αυτοί στο σύνολο τους θεωρούνται πρακτικά στεγανοί, ενώ αναμένονται μεμονωμένοι φακοειδείς υδροφόροι ορίζοντες στις αδρομερείς φάσεις του υλικού.