26 2020
-

-
.

.

.
.       

:
.

22/04/2008


: ..../..
© &, () , , .. 23, 66100 , . 25210-48304-5, Fax. 25210-48306

, (), 66100 , . 25210-25555, 25588, Fax. 25210-20000
. , , 66032 , . 25210-71204, 71970, Fax. 25210-71970

.., 8, 66100 , . 25210-47610, Fax. 25210-47612
? , . (), 66100 , . 25210-25588, Fax. 25210-20000

.. , .. , 66100 , . 25210-81286, Fax. 25210-81090

.... , . 30, 66100 , . 25210-22352, 31118, Fax. 25210-31118

, & 33, 66100 , . 25210-23481, Fax. 25210-23481

.: +302521062307

. (.......), .
.: +302521062307

. (.....
:, 2 , 224,66100
internet: www.nepota.gr
e-mail: nepota@otenet.gr
.:+302521048304, +302521048305

(.......)
Internet: http://www.spilaioaggiti.gr
e-mail: info@spilaioaggiti.gr
.: +302522060460, +302522021112


-/

AMANATIDIS TOURS
: 35 ,
: 2521024933

DOKOUTSIS TRAVEL
: 43
: 252124933

ECONOMOU TRAVEL
: . 26
: 2521035512

ELKAN TRAVEL
: 2
: 2521034712, 39395

KIRIAKIDIS TRAVEL
: 30
: 2521035384

KONSTANTINIDIS TOURS
: 117
: 2521025881

KTEL DRAMAS TRAVEL
: 1
: 2521032347, 32773

MAKARIOS TOURS
: . 27
: 2521033444

PORTOKALIDIS TOURS
: 2
: 2523022582, 22037

SOTIRELIS TRAVEL
: 23
: 2521023323, 27526, 27527