Καρέκλα
Εθνογραφικό Μουσείο Κύπρου
Περιοχή: Κύπρος

Περισσότερες πληροφορίες
Μετάβαση στην κανονική προβολή φωτογραφιών
Πατήστε επάνω στη φωτογραφία για να τη δείτε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια
Η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 10 δευτερόλεπτα