Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Αιγαίου
Ανάδοχος φορέας: Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ξάνθη)
Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λευκωσία)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αθήνα)